مجله اینترنتی رمز عبور – گروه سیاسی: مرحوم احمد قدیریان، از سرداران دوران دفاع مقدس در سال 1389 سخنرانی مهمی در جمه مسئولین روابط عمومی یکی از نهادها ایراد کرد که در بخشی از آن درباره موضع سیاسی آیت‌الله موسوی اردبیلی در جریان فتنه سال 88 گفت:

آقای موسوی اردبیلی یک روز جمعه‌ای(در جریان فتنه ۸۸) آمد کنار آقا، صبحانه‌ای خورد و شروع کرد مطالبی را گفتن. بعد آقا فرمودند: «اجازه می‌دهید برای شما توضیح بدهم؟»

آقا شروع کردند جریان فتنه را از ابتدا توضیح دادن. ایشان گفتند: «خدا می‌داند من نمی‌دانستم. من خبر نداشتم. اینها با من صحبت کردند که من بیایم با شما صحبت کنم و آشتی‌کنانی انجام شود». گفتند: «نمی‌دانستم، من به آنها گفتم مشابه آقا برای رهبری نیست. نمره ایشان ۲۰ است. ما ۱۸ نداریم، ۱۶ نداریم، آمد پایین. تا ۲ هم نداریم» و بعد منقلب شد.

گفت:«آقا! کار شما خیلی سخت است. اینهایی که با امام بودند، امروز با توجه به منافعشان و رابطه‌های گوناگون در مقابل شما ایستادند.»

آقا فرمودند: «بله، این‌جوری است، ولی ما تکلیف داریم»

1 دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید