سرانجام مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی ( ره ) به بار نشست و با اعلام بی طرفی ارتش ، حکومت 57 ساله پهلوی فروپاشید و اساس نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید